Електроуслуги Варна - цениЕл услуги ВарнаДоговори и количествени стойностни сметки от
фирма Електроуслуги Варна ЕООД


Абревиатура ЕУВ за кратко по - долу наричано Ел услуги Варна (Изпълнител).

ел услуги варна Оторизиран Електротехник

Дата:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви някои наши комплексни (пакетни) ценови предложения
за изпълнение на различни услуги извършени
от Ел услуги Варна актуални за 2019 г.

Договор Ел услуги Варна

Как процедираме?
1.1. Съставяме Оферта (Проформа Фактура)
1.2. Предоставяме предложение за изпълнение на СМР и КСС ако е нужно.
2. При одобрение, съставяме договор.
3.1. При завършване на обекта съставяме Приемо Предавателен Протокол
3.2. (Образец 19) за Извършени СМР
4. Издаваме гаранционен документ
5. Фуктура по банка или в брой

Количествена Сметка
1. Разпределителни, апартаментни и главни табла:
1.1. Монтаж и свързване на ГРТ до 48 модула – 280.00 лв.
1.2. Монтаж и свързване на РТ до 24 модула – 130.00 лв.
1.3. Монтаж и свързване на ТАП до 12 модула – 70 лв.

2. Монтаж на ключове и контакти
2.1. Повече от 100 бр. – 2.80 лв.
2.2. По малко от 100 бр. – 3.50 лв.
2.3. По малко от 40 бр. – 4.50 лв.

3. Монтаж на Аплик-Плофон не зависимо да ли е с датчик
3.1. Повече от 100 бр. 7.00 лв.
3.2. По малко от 100 бр. 8.00 лв.
3.3. По малко от 20 бр. 10.00 лв.

* Очаквайте до края на 2019 година, да допълним всички наши предложения, след което само ще поддържаме актуални цени!

- Ел услуги Варна има възможност да предостави различни Оферти, при по големи заявки за изпълнение!

Повече информация

1.1. Според цената която е съставена, ние изискваме капаро 50% от сумата!
1.2. След като се завърши 50% от работата изпълнителя изисква остатъка от сумата.
1.3. При не спазване на горе посочените точки, Ел услуги Варна има право да откаже или прекрати изпълнението на услугата.

2. Метеорологично време
2.1. Да се съблюдава метеорологичното време да е в нормите, повече от 5 градуса, в противен случай да се удължи срока за изпълнение до нормализирането на работната температура.
2.2. Възложителя се задължава при възможност да осигури отоплителни мерки!
2.3. Изпълнителя има право да прекрати работа ако работната температура е под 5 градуса.

3. Посещение извън град Варна
3.1. Възложителя заплаща на Ел услуги Варна (Изпълнителя) разход гориво и 40ст. на километър в двете посоки.
3.2. Изпълнителя не се задължава да носи материали които не са уговорени с възложителя.

4. Доставка материали:
4.1. Възложителя доставя материалите по негово желание с които не е запознат поради тяхната специфичност.
4.2. Когато нужните материали не са доставени от възложителя, на деня при които се изискват от изпълнителя, срока да се удължи до забавата на доставката.
4.3. Когато нужните материали не са доставени в срок от възложителя, Ел услуги Варна има право да прекрати изпълнението на услугата или да начисли, неустойка от 30% на час от общата стойност на договора.
4.4. Изпълнителя Ел услуги Варна доставя всички материали за правилно функциониране на електрическата инсталация както следва:
4.5. а) Кабели, разпределителни кутии, конзоли
б) Изолационни материали и крепежни елементи
в) Електрически табла и електроапаратура
4.6. Изпълнителя може да достави и всички други материали които не са негови задължения за което възложителя трябва да заплати такса със следните условия:
- цената за доставка до 50 артикула с обща тежест до 12кг. е 10 лв.
4.7. Артикулите които Ел услуги Варна не са задължени да закупуват са както следва:
Контакти, ключове, осветителни тела, крушки и други материали с общо предназначение – електрообзавеждане.


Ел услуги Варна - образователно Любопитно / Образователно:
Електрически инсталации - слаботокови ел. инсталации и силнотокови ел. инсталации, Вътрешна и външна (открита инсталация) прочете в Категория: Електрическа инсталация
отУикипедия, свободната енциклопедия Електроуслуги Варна- образователно

За нас

Нашите дейности са: Изграждане на нови електроинсталации. Ремонт на стари ел.инсталации.

На кратко Ел. Услуги Варна има пълната възможност да даде сигурност във вашата електроинсталация и ако имате проблеми, да ги разреши. 24 часа без почивен ден!

Ние работим с професионални инструменти и уреди за диагностика на вашата инсталация.

Услугите се извършват от Електротехник, с не по-малко от четвърта квалификационна група.

Контакти

За контакти - телефон и място

Електроуслугите се предлагат, предимно за
гр. Варна.

За обекти извън града, моля свържете се с нас, за да уточним кога ще може да дойде при Вас Електротехник!

"ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА" ЕООД

Телефон: 0899108651,0877108650

E-mail: office@elektrouslugi-varna.com