10 години Гаранция от Електроуслуги Варна

Научете повече относно условията за Гаранция от Електроуслуги Варна

Условия за Гаранция от Електроуслуги Варна

1. Гаранцията е валидна при следните условия:

а) Изграждането на електроинсталацията или монтажа на електроапаратурата да се монтира единствено от електротехник на фирмата!

б) Да се използват материали доставени от ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД или да се закупят от клиента със същото качество.

в) Реда и организацията, за монтажа на електрическите услуги, да е грижа на техническото лице от фирмата.

г) Да се предоставя достъп до услугата която е в гаранция в определения ден за проверка, профилактика, инспекция.

2. Гаранцията отпада при следните условия:

а) Промяна от трети лица по електроинсталацията или услугата която е в гаранция.

б) Тежки метеорологични условия за което не е предвиждано в проекта.

в) Минимални отклонения при не качествени материали по изисквания на клиента.

г) Намеса от трето лице в изпълнението на услугата.

д) Разпломбиране на пломба или премахнат стикер.

електроинсталации-гаранция

Гаранцията може да бъде пълна или частична.

При пълна гаранция се дава на цялостно окабеляване и свързване на всички разпределителни кутии, както и свързване на електроапаратурата в таблото или други управления!

Частична гаранция, се дава за точно определена услуга, която може да бъде например – монтаж на табло, или полагане на кабели от точка А до точка Б както и други услуги, които са възможни за доказването на намеса от трети лица! Гаранцията може да започне от 2 години.

Всички електроапаратури имат гаранция от производителя и при не работещ елемент, гаранцията се поема от него, като се изпрати за експертиза. Производителя дава гаранция за електрооборудването 12-24 месеца! Но ние имаме наблюдения, че когато всичко е монтирано както трябва електрооборудването-електроапаратурата не създава проблеми!

Удължаване на гаранцията с още 10 години е възможно ако при изтичането на 5те, първо начални години, ви посети електротехник за профилактика, измерване и оглед, след това, преди изтичането на 10те години отново да се направи посещение-профилактика!

Цената за профилактика ще бъде на цената за посещение на адрес през деня!