Това е една наша светкавична история

Изграждане на електроинсталациия и монтаж на електрооборудване!

Положихме кабелите!

Монтирахме електроапаратурата!

И накрая поставихме контактите и осветлението!