ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД

Електро Услуги Варна
(ЕУВ)

Услугите са в авариен режим. Моля свържете се с нас, само ако имате авария!

Електроуслуги Варна напълно съсредоточени в електрическите инсталации!

Посещение през Деня

Прочетете повече за цените и условията за посещение от електротехник на Електро Услуги Варна в рамките на работния ден.

Аварийно Повикване

Прочетете повече за цените и условията за аварийно повикване на електротехник в периода от 18:00ч. до 08:00ч.

Абонамент

Прочетете повече относно условията и цените за абонамент към Ел. Услуги Варна и разгледайте абонаментните ни планове.

Ел. Услуги Варна - Монтаж осветление под шкафовете на кухнята
Ел. Техник Варна - монтаж електическо табло на три реда
Електро Услуги Варна - Монтаж спот
Електро Услуги Варна - Монтиране на фасадно осветление

Електрически услуги в град Варна

 • Изграждане на нови електроинсталации.
 • Ремонт на стари електрически инсталации в сгради.
 • Изграждане на слаботокови ел инсталации.

Електроуслуги Варна има пълната възможност да даде сигурност във вашата електрическа инсталация и ако имате проблеми, да ги разреши.
На разположение сме за домашна и търговска работа навсякъде в града и околните райони.

Имаме възможност да извършим ел услуги и извън град Варна

Ние работим с професионални инструменти и уреди за диагностика на вашата ел инсталация.

Услугите от Електро Услуги Варна се извършват от Електротехник, с не по-малко от четвърта квалификационна група.

Фирма Електроуслуги Варна (ЕУВ) – 24/7

електроинсталации - гаранция от Електроуслуги Варна

Монтажни Цени за Електрооборудване и Електрообзавеждане

Принтирайте

Ценоразпис – юни, 2024г.

Внимание! Цените по-долу са ориентировъчни!

Електрически услуги

ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД

* Всички цени са без материали! В цените няма демонтаж, освен ако не е излишно упоменато.


Изграждане на електрическа инсталация без проект

За клиенти без проект, фирмата променя политиката си за изграждане на цялостни или частично полагане на електроинсталации, както следва:

При изготвената оферта за полагане на кабели, мярката метър ще се замени с продукт (работна точка)

 • За кратко, по-долу ще изписваме само точка, вместо работна точка.

Пример:

Изисква се полагане на кабели за 8 броя контакти, един излаз (изход) за осветление и един ключ.

 За целта ще е нужно 4 разпределителни кутии за контактите и една за осветлението.

Според големината на помещението и зависимост от къде ще преминат кабелите, ще се изчисли цената за една точка.

Какво е точка?

– Точка е всяко един изход на кабел/и от стената или от тавана, контакт, ключ или кабел за осветление.

Може да запомните също, че точка е място на контакт, ключ, осв.тяло или просто “стърчащи” кабели от стената или тавана.

Как изчисляваме цената за точка?

– Цената е индивидуална за всеки клиент или конкретен случай. При огледа се измерват стените където  евентуално може да преминават кабелите, за да се добие обща представа за дължините. Събират се всички дължини и се умножават по цената на съответния кабел.

Какво включва в цената за точка?

– Свързването на всички разпределителни кутии, нужните отвори за полагането на ел. инсталацията, нужните материали за свързването на разпределителни кутии, като и доставка с монтаж на всички кабели.

– Измерването на електроинсталацията  преди и след полагането.

Всички тези услуги и материали се сборуват в една обща цена и се разделят на съответните брой точки.

Пример:

Ако цената на точка е 54лв. и имате 6 точки, то тогава общата цена за полагането на кабелите и всичко нужно за правилното функциониране на Ел. инсталацията ще е 324.00лв като услугата с материалите се счита за изработен готов продукт.

По този начин, без проект ние не измерваме с точност кабелите и затова като компенсация добавяме и услугите които изброихме по горе.

 • Ако клиента иска да сметнем всички дължини, на кабелите, то тогава трябва да предостави, проект или да изготвим ние.

Цената за проекта е индивидуална за всеки обект!

Защо прибягнахме до този метод?

С течението на времето установихме, че когато няма проект, ние първо обсъждаме с клиента всички места на нужните изводи, измерваме трасето за полагане на кабелите и правим чернови проект с който работим.

За да направим чернови проект ни е нужно 15% от времето на обекта.

Извод:

За да сметнем точно кабелите които трябва да положим е нужно да направим проект, който ни изгубва времето с около 15% от цялата услуга!

Заключение:

С начина, който се практикува от доста дълго време, спестяваме времето за изготвяне на проект, ако клиента не желае такъв.

Практически:

Купуваме кабели +/- 20% и започваме да работим, като тези проценти ги компенсираме в други услуги.

Проверка за идентичност:

При работа с проект и включените услуги за изграждането на електроинсталацията, цената на точка е по ниска с около 6-7% с което ние поемаме разликата за сметка на, изгубеното време с изготвянето на проект, което, както споменахме е с около 15%

Цени и Условия за Посещение на Адрес

Условия за посещение на електротехник, през работен ден от Електроуслуги Варна.

При посещение на електротехник от Ел услуги Варна във вашия дом, офис, или сграда, през периода от 08:00ч.- 18:00ч. за консултация или оглед преди ремонта,

цената към настоящият месец юни, 2024г. е 20.00 лв.

Тази сума ще ви бъде приспадната от общата сметка след завършването на услугата, при положение, че изчислената сума за услугата е над 200лв.

При оглед или консултация, която минава над един час се начислява такса 20,00 лв. на всеки час.

– Цената за посещение на адрес в деня на работния процес e на стойност 20.00 лв. Ако стойността за услугата е над 200лв. таксата не се прилага.

Цена за посещение през празнични и почивни дни :

25.00 лв.

Посещение от електротехник по спешност през деня!

Забавяне до вашият адрес.

Нашата задача при ремонти е да открием дефекти в електрическата инсталация, които действително са скрити за човешкото око. За да се открие повреда в даден участък е нужно измерване, проследяване, диагностика на системата.

Времето в което трябва да се определи мястото на повредата е не предвидимо. В тази връзка, може да се забавим при Вас ако сме били преди това на повреда.

Имайте на предвид, че е възможно да не можем да дойдем, точно в часа в който сме Ви обявили.

Много молим, да изчакате търпеливо, нашето посещение и да предвидите време за забавяне. Ако разберем, че ще се забавим, ние ще Ви уведомим.

Примери за ценово образуване на услуги, извършвани от Електроуслуги Варна:

1. Изпращаме електротехник, който при посещението ще може да извърши услугата която е на стойност 75.00 лв. към тази сума се прибавя такса посещение която е 20.00 лв с което общата стойност ще бъде 95.00лв.

2. Изпращаме електротехник, който при посещението ще може да извърши услугата, но този път изчислената цена е на стойност 210.00 лв. В този случай остава тази сума, без да се начислява такса посещение!

3. Повикани сме за оглед и цената за услугата е изчислена повече от 200.00 лв. примерно 354.00 лв. В този случай трябва да заплатите такса посещение 20лв. и когато пристигнем на уговорения час и ден за изпълнение, Вие ще дължите 334.00 лв.

3.1. Повикани сме за оглед и консултация, изчислената сума която ще бъде за изпълнението на услугата е примерно 580.00лв. Огледа и консултацията е продължила един час, където вие ще дължите 20.00 лв. такса и при изпълнението ще заплатите 560.00лв.

3.2. Повикани сме за оглед и консултация, за пример ще дадем същата изчислена сума 580.00 лв. Но този път консултацията и огледа минават един час, в този случай вие ще трябва да заплатите 40.00 лв. и при изпълнението 560.00 лв. Тоест на всеки допълнителен час, се начислява такса 20лв. като при изпълнение се приспада, само сумата за посещение.

3.3. При посещение за оглед, услугата е изчислена по-малко от 200.00лв. примерно 178.00лв. Вие дължите такса за огледа в същия ден – 20.00 лв. При посещение за конкретното изпълнение, Вие ще трябва да заплатите и такса посещение 20.00 лв. Общата сума за плащане след извършване на услугата ще е 198.00 лв. или за по-точно 218.00 лв. общо с първоначалния оглед, посещение и изпълнение!

4. При повикване за оглед или електро услуга извън града, клиента заплаща разход гориво до обекта и 0,40 ст. на километър в двете посоки!

Още пояснения:

⚫ Има случаи когато се налага посещението на адреса да бъде по-няколко пъти за една услуга, по различни причини. В такива случаи се начислява таксата от 20.00 лв. ако посещението е повече от 2 пъти!

Ние можем да се ангажираме да доставим вашите електроматериали, както следва:

Безплатна доставка за електрооборудването – Всичко свързано за правилното функциониране на електроинсталацията Ви!

• ел. табла • предпазители • защити • кабели • Разпределителни кутии и други.

За електрообзавеждането, цената за доставка е 20 лв. до 50 артикула с обща тежест до 12кг. Или по-точно, на всеки 12-ти килограм или на всеки 50-ти артикул се начисляват 20лв.!

• контакти • ключове • полилеи • плафони • осветителни тела • крушки и други

⚫ Прочетете каква е причината да наложим такси!

Посетете раздела – Често задавани въпроси / Защо има такси? – въпрос № 1а

При уговорен час с клиента и пристигането на електротехник на адреса, но по някаква причина клиента не е на адреса, въпреки уговорката с него, ние позвъняваме по телефона, докато получим отговор и изчакваме максимум един час на място. Ако не получим отговор, автоматично прекратяваме взаимоотношенията ни! Според изгубеното време се начислява такса, която ако не се заплати, предаваме случая на адвокат, който следва да уреди документите за събирането на таксата с всички законни лихви от деня на казуса!

Забележка:

Всички цени, които сме написали или договорили, не подлежат на промяна от клиента!

При опит за понижаване на цената от клиента, автоматично прекратяваме взаимоотношенията ни!

Моля, уважавайте труда на хората, те не са стока, за да искате намаление или промоция, още повече, на хора които са високо отговорни за дейността си!

Посещение през Вечерта

Цени и условия на Електроуслуги Варна – нощно време

За да удостоверите, че повикването ви е истина, ще бъдете помолени да изпратите SMS на стойност 6,00лв. с ддс на номер 1096 с текст helpvarna

Авариен период от 18:00 ч. до 08:00 ч. – Извънреден труд

Към настоящият месец юни, 2024г.

 • Цените за посещение на адрес от електротехник при аварийно повикване са както следва:
 • В периода от 18:00 ч. до 23:00 ч. – 80.00 лв.
 • В периода за посещение от 23:00 – 8:00 ч. – 120.00 лв.
 • За отстраняване на повреда при аварийно повикване в тези периоди, цената може да е от 20 лв. до 200 лв. ориентировъчно, плюс такса посещение.
 • Според сложността на повредата, цената за ремонта може да се каже на място!

Може да прочетете предварително в раздела Често задавани въпроси / Примери и цени за аварийни повреди – въпрос № 9

Спешно повикване през деня

Спешен номер на Електроуслуги Варна през вечерта:

0899108651

Техническа Поддръжка и Абонамент от Електроуслуги Варна

Фирма “ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА” ЕООД предлага абонамент за вашия имот! Цената за абонамента зависи от обема на поддържана сграда и услугите които искате да се подържат. Услугите на Електро Услуги Варна могат да бъдат следните:

 1. Отстраняване на проблем в електроинсталацията и в ел. таблото. Качествен ремонт на електроинсталацията.
 2. Подмяна или ремонт на осветителни тела, контакти и ключове (прекъсвачи).
 3. Профилактика и измерване на електроинсталацията на 6 месеца веднъж:
  • Измерване на предпазители, контакти и ключове, прекъсвачи
  • Отваряне, преглеждане и почистване на електро съоръжения които, изисква това за правилното функциониране!
 4. Отстраняване на повреди при аварии 10% отстъпка!

В приложения договор за техническа поддръжка ще бъде съставен списък, за дейностите които ще се извършват. За електроуслуги извън списъка, като например цялостен ремонт или частичен, Вие получавате 10% отстъпка от стандартните цени!

Натиснете бутона по-долу, за да разгледате абонатните ни планове.

Някои Допълнения

При специфични електро услуги, като монтаж на електрообзавеждане с повишено внимание или труднодостъпни места. Цената може да се повиши от 30% до 100% според сложността и времето което ще отнеме за извършването на услугата!

За повече информация, моля посетете раздела Често задавани въпроси / Защо се вдигна цената… – въпрос № 1

За ел услуги (“електричарски” услуги) или цени които не са описани, моля свържете се с нас, за оферта или запитване.

За връзка с нас, можете да използвате:

 • Контактната форма, която се намира най-отдолу на всяка страница от нашия сайт.
 • Имейл – office@elektrouslugi-varna.com
 • Телефон – 0899108651 или 0877108650
 • Както и страницата на Електроуслуги Варна ЕООД във Фейсбук.

При липса на отговор за издадена оферта от Електроуслуги Варна!

Юридически лица – Фирми

Когато изготвим оферта, ние изчакваме клиента за отговор на деня който е уговорен! За да можем да отреагираме бързо и качествено, ние ангажираме електротехник който изчаква отговора за приемане на поръчката и не го изпращаме до отдалечени обекти за да може да изпълни уговорката по офертата!

Ако клиента не ни даде отговор в уговорения ден, ние ще го потърсим на следващия ден. Ако не можем да се свържем с него и на втория ден, то тогава преустановяваме изчакването и начисляваме такса посещение и ангажираност, според големината на офертата!

Частни лица – Физически

Огледа се заплаща според тарифата по-горе! Съставянето и изпращането на офертата до Вас, от нашия офис, е безплатно до 1 час ангажираност. Изпращаме документа по електронен път. Обикновено, един час е достатъчно, да се направи оферта за апартамент до 60м2. При по-голяма оферта, цената ще ви бъде обявена след огледа! При уговорка за отговор от клиента, на съставена оферта от нас, ние изчакваме обаждане или имейл до часа в които е уговорен!

Ако клиента не се свърже с нас, и ние по някаква причина не можем да се свържем с него, то тогава не можем да дадем гаранция, че в следващите два или три дена, ще можем да изпълним офертата или ще можем да започнем работа, от срока който е посочен в документа!

Удостоверяване за приемане на оферта от Електроуслуги Варна.

Когато ви бъде съставена оферта без посещение до адреса, ние трябва да сме сигурни, че приемате офертата.

Клиента се отказва в последния момент а за нас това е проблем, тъй като сме предвидили услугата в определеният час и ден!

Ще бъдете помолени в офертата да изпратите SMS на номер 1096 с текст udo на стойност 6.00лв с ддс

По този начин Вие удостоверявате, че действително приемате офертата.