Помощ по телефона

Ще се опитаме да Ви помогнем по телефона безвъзмездно!

Има случай, когато даден проблем може да се разреши, само с напътствие от наша страна!

Когато се свържете с нас, ние ви задаваме въпроси и ако преценим, че може да се справите, ще ви напътстваме какво да направите, за да разрешите проблема.

Помощта може да се характеризира, единствено в насоки без пряк достъп до електрическата инсталация!

При запитване за манипулации с пряк достъп в електрическата инсталация, ние можем да дадем съвет, но не носим отговорност за последствията! Ще бъдете предупредени, че има опасност в дадената манипулация!

Тази услуга е безплатна и можем да съдействаме, единствено ако имаме възможност да говорим по телефона в момента на обаждането Ви.

Ако е спешно, ще направим всичко възможно да ви помогнем и ако можем ще забавим или изместим, клиент който не е по-спешност за да Ви посетим!

Свържете се с нас!

помощ по телефона за електрически проблеми
Помощ по телефона за електро услуги