Абонамент Електроуслуги Варна

Разгледайте плановете за Абонамент към Електроуслуги Варна. Всички ремонти на електроинсталациите се извършват от Електротехник с не по-малко от IV квалификационна група.

Абонаментни планове за поддръжка на електрическата инсталация в блокове, къщи, офиси, апартаменти и други сгради.

Абонамент на жилище до 100 м2 за една годинаБезплатни посещения на адрес

Ремонт на осветление

Ремонт на контакти

Ремонт при проблеми в ел. инсталация

Измерване и профилактика на електрическото табло в жилището

Отстъпка от такса посещение на адрес (след безплатните)

Отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване

Отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации от 20:00ч. до 08:00ч.

Абонаментни Планове
Характеристики

План - Mini

60лв/год.

(5лв/мес.)

2

1

20%

План - Mini Pro

120лв/год.

(10лв/мес.)

2

1

20%

10%

10%

Абонамент на жилище до 100 м2 за една година Безплатни посещения на адрес

Ремонт на осветление

Ремонт на контакти

Ремонт при проблеми в ел. инсталация

Измерване и профилактика на електрическото табло в жилището

Отстъпка от такса посещение на адрес (след безплатните)

Отстъпка при посещение на адрес когато е нужно повече от един път за деня.

Отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване

Отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации от 20:00ч. до 08:00ч.

Абонаментни Планове
Характеристики

План - Pro

164лв/год.

(13лв/мес.)

4

1

20%

20%

10%

10%

План - Fixing

184лв/год.

(15лв/мес.)

3

3

20%

20%

10%

10%

Абонамент на жилище до 100 м2 за една година Безплатни посещения на адрес

Ремонт на осветление

Ремонт на контакти

Ремонт при проблеми в ел. инсталация

Измерване и профилактика на електрическото табло в жилището

Подмяна контакт или ключ

Отстъпка от такса посещение на адрес (след безплатните)

Отстъпка при посещение на адрес когато е нужно повече от един път за деня.

Отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване

Отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации от 20:00ч. до 08:00ч.

Абонаментни Планове
Характеристики

План - Pro Rep

280лв/год.

(23лв/мес.)

7

2

 5 бр. (общо)

20%

20%

10%

10%

План - Pro Max

1200лв/год.

(100лв/мес.)

24

2

25%

25%

12%

12%

Абонамент на жилищна сграда до 8 етажа за една година Безплатни посещения на адрес

Ремонт на осветление

Подмяна на стълбищен автомат

Ремонт при проблеми в ел. инсталация

Подмяна на крушки

Отстъпка от такса посещение на адрес (след безплатните)

Отстъпка при посещение на адрес когато е нужно повече от един път за деня.

Отстъпка за подмяна, промяна или добавяне на електрообзавеждане, електрооборудване

Отстъпка при повикване и отстраняване при аварийни ситуации от 20:00ч. до 08:00ч.

Абонаментни Планове
Характеристики

План - Max

600лв/год.

(50лв/мес.)

12

 16 бр. (общо)

15%

20%

10%

10%

*Забележка:

Плановете не включват:

1. Подмяна на електрооборудване или електрообзавеждане, освен отстъпката.

2. Материали за извършването на ремонтните дейности!

3. Аварийни ремонти и повиквания между часовете 18:00ч. – 08:00ч., освен отстъпката.

Неизползваните услуги за годината, не се прехвърлят за следващата!