Електротехник Варна – ел техник варна

Професионални електрически услуги

ЕУВ – Електро Услуги Варна. Доверете се на квалифициран електротехник във Варна!

Електротехник за изграждане и ремонт на ел. инсталации

Инсталациите, дейностите и всички електрически услуги се извършват от Електротехник, назначен към фирмата, с не по-малко от IV квалификационна група.

Денонощно обслужване – Електротехнически отдел!

Електротехниците са високо квалифицирани и имат практика в бранша, не по малко от 10 и над 20 години!

По-долу ще прочетете условията и дейностите, които се извършват от електротехника в електротехническата индустрия!

Правоспособен Електротехник Варна
Квалифициран Електротехник Варна ел техник варна
Оторизиран Електротехник

Електротехник Варна по спешност през деня – преди 18:00ч.

За да Ви посети електротехник по спешност през деня, в нормално работно време 8:00-18:00ч. цената за посещение се определя в часа на обаждане! Причината е, че може екипа да е зает с друг обект в който има срокове за изпълнение и ако напусни обекта ще му се наложи неустойка за забавата!

Когато спешно (извънредно) се налага да ви посети електротехник във Варна и в графика нямаме свободни ел техници, имаме възможност да Ви посетим максимално най-бързо, но цената за посещение ще е зависима от обекта в който сме в момента, тоест дали ще трябва да заплатим неустойка на клиента или ще забавим друг клиент, следващ по ред, който може да се откаже от нашата услуга заради забавата, е въпрос на преговори в момента който се обадите! Има много различни причини с които цената за повикване по спешност през деня е “плаваща”.

Времето за пристигане на спешен електротехник може да е от 5 минути до 3 часа, в зависимост къде се намираме, или къде се намирате вие и до колко е спешно повикването. Това време ще ви бъде съобщено по телефона, заедно с цената за посещение или ако знаем фиксирана цена за услуга-материали-посещение, то тогава, ще ви бъде съобщена обща цена!

Докажете, че имате нужда от електротехник.

И тъй като реакцията трябва да бъде бърза, за да сме сигурни, че наистина имате нужда от спешен електротехник, след уговореният час за посещение, за да тръгнем към вас, Вие ще трябва да направите SMS плащане на стойност от 6,00 лв. с ддс. на номер 1096 с текст help това ни дава гаранция, че обаждането е истина!

Ще Ви бъде разяснено по телефона за тази такса.

Дежурен Електротехник Варна:

Имаме разположени оторизирани ел.техници в големите квартали на град Варна, така че да може да се отреагира колкото се може по-бързо, при аварийна ситуация в електричеството през вечерта!

Без значение дали е вашия дом, сграда или търговски център, ние сме на разположение денонощно! Може да потърсите ел техник Варна в Интернет но трябва да сте сигурни, че е квалифициран!

Електротехник Варна по спешност след 18:00 часа

✓ Телефон: 0899108651

✓ Работно време: 00:00 – 24 часа

Цени за посещение и условия през вечерта!

Повече информация в раздела Често задавани въпроси / Примери и цени за аварийни повреди – въпрос № 9

График за свободни електротехници

Свържете се с нас, не зависимо дали в графика няма свободни техници.
Графика по-долу може да се променя, според освобождаване или заемане за даден ден!

* Ако в деня е отбелязано – Обаждане… Това означава, че можем да реагираме в деня, но трябва да се свържете с нас за уточнение!

Вашето търсене за “Електротехник Варна” спира тук!

Обадете се на ЕЛЕКТРОУСЛУГИ ВАРНА ЕООД!

Ние приемаме нашата работа много сериозно, когато става въпрос за работа във вашия дом или бизнес. Ние сме фирма изпълнител на електрически инсталации, специализирани в ремонти, сервиз, подмяна на инсталации за жилищни и търговски имоти.

Ние предоставяме на нашите клиенти най-високо качество електрически услуги и най-голяма сигурност, докато работим по нашето мото – „Качественото обслужване стои зад Електроуслуги Варна!” Клиентите ни ще получат лична и професионална грижа, която очакват и заслужават.

Нашите лицензирани електротехници са посветени и добре оборудвани, за да се справят с всички ваши електрически нужди, осигурявайки бързо, приветливо и професионално обслужване.

Независимо дали трябва да планирате, профилактична поддръжка на съществуващо електрическо табло, да поискате да монтираме ключове и контакти или искате да окачите нов осветител, както и ако имате проект, който изисква специалист. Нашите професионални електротехници могат да ви помогнат.

Етапи и дейности за прекарване (полагане) на нови инсталации, или ремонт на стари:

от нашите електротехници

✓ Преди да започнем с полагането на нова инсталация, или ремонт на стара, ние първо обсъждаме с нашите клиенти какво желаят и правим всичко възможно това да стане.

✓ Ние се стремим максимално най-добре да се монтира вашето *електрообзавеждане или *електрооборудване!

(*електрооборудване- ел.табла, предпазители, токови защити, релета и други. )

(*електрообзавеждане – Монтаж на всички видове уреди които са свързани с електричеството, или контакти, ключове, осветителни тела и др.)

Ние използваме лазерни нивелири за монтажа на вертикалните и хоризонталните линии, за да сме сигурни, че след скриване на кабелите ще се открият от всеки професионален електротехник.

 • Термографска камера за намирането на видимите проблемни участъци още преди да са настъпили.
 • Радиочестотни генератор за проследяване на електрическите инсталации.
 • Графична пътна карта на проводниците, посредством уред наречен ехограф, който изпраща импулс и картографира кабелни преходни зони, начало и край на кабела, като и прекъснат, съединен или увреден проводник, корозия в начален или напреднал стадий, появила се върху концентрични нулеви фази, разделени снадки или запечатани краища на кабелите.

Използваме специализирани измервателни уреди (измервателна техника) за проверка на Електрическата верига, при полагането на вашата инсталация. Откриване на проблеми при неправилен монтаж на електрообзавеждането.

Тези уреди някои хора ги наричат скенер за електрически инсталации, детектори или просто диагностика на ел. инсталация за да си разрешат проблема с който са се сблъскали.

Качеството за Нас, е от Първостепенно значение!

Условия които изискваме за полагането на инсталацията

т.1. За полагането на кабелите, монтажа на таблата и реда в които трябва да бъдат изпълнени, се грижи електротехникът, които работи по проект.

– Ако нямате проект, ние ще Ви съставим, който при желание от Вас можете да закупите! (По-долу ще бъде споменато отново за проектите.)

 • При желание на клиента да промени стандартът на работа в новата електроинсталация, Ние имаме правото да откажем промяната, поради не спазване на стандартните условия, за изпълнение на електроинсталацията.
 • Ако все пак е възможно и допустимо, вашата цена ще се повиши, поради промяна в стандартите! Когато се изгражда или ремонтира силнотокови или слаботокови ел.инсталации, промяната в тях е усложнена. И точно поради тази причина, вашата цена ще се повиши!

В някои случаи, при ремонт или реконструкция на съществуваща инсталация, се налага да извършим услуга по нестандартни изпълнения с цел понижаване на цената!

* В тези случаи вземаме мерки за евентуални рискове в бъдеще! Както при новите ел. инсталации, така и при старите, имаме право да откажем изпълнението ако клиента поиска по негов начин да се извърши работата, която е недопустима за изпълнение!

Изисквания

т.2. Очакваме от Вас да ни кажете къде искате да излезе кабела, на стена, таван, или под.

Ние ще Ви покажем от къде може да премине безопасно проводника като спазваме БДС и ако желаете ще Ви дадем други възможности.

 • За да дадем гаранция, че няма да има проблем и че не е възникнал проблем по време на строителните работи и/или монтажа на Електрооборудването и електрообзавеждането, правоспособен електротехник – специалист измерва новата инсталация, преди да включи електро захранването.
 • Винаги измерваме старата инсталация, преди да започнем да правим какъвто и да е ремонт или реконструкция, за да се уверим, че няма проблем в ел.инсталацията.

Ако има минимален проблем, ние първо го възстановяваме и тогава престъпваме към нова допълнителна ел.инсталация!

* Електротехникът се запознава с всички детайли изискани от клиента. След изясняване на всички детайли, електротехникът престъпва да извършва ремонтни или монтажни дейности по слаботокови или силнотокови инсталации, според изисканите стандарти!

Видове ел.инсталации и новостите при електрически услуги

При по-старите инсталации в България, е използвана двупроводна инсталация – схема TN-С при което не може да се монтира дефектно токова защита, или катоден отводител.

Решението е да се добави ново жило което се нарича заземителен проводник (PE) за да работят новите защити. – Нашите електротехници трябва да направят проект, от където да премине проводника до главното табло ( ГРТ ) !

При новите инсталации (схеми TN-S или TT), до всяко един защитаван уред има трето жило (PE). В разпределителното табло на обекта са положени три жила – фаза, нула, земно (L, N, PE)

Ако ви предстои ремонт и вашата инсталация е стара, Ние можем да прекараме нов кабел до вашето табло, за да преминете към новата инсталация.

 • Да добавим трето жило до контакти, или уреди които искате да защитавате.
 • Изгражда се система TN-S или TT

Ако не ви предстои ремонт, може да се прекара (положи) кабел външно, до таблото, също така и до контакта или уреда който искате да защитавате. След това с кабелен канал да се скрие.

Ремонт електроинсталации - Електротехник Варна

Алтернативен метод:

Когато сградата няма заземление и се използва само нула до апартаментното табло (ТАП). При изграждане на нова електроинсталация, всички проводници до електроуредите трябва да са с три проводника, за да работят дефектно токовите защити.(Диференциалнотокова защита)

Ако ел.инсталацията е двупроводна и не желаете да се прекарва друг кабел до таблото, но искате да монтираме ДТЗ можем да монтираме защитата, локално до контакта който искате да защитите или някъде скрита и от там да се изкарат 3 проводника, в този случай ефекта на защитата ще отпадне, ако прекъсне проводника N (нула) по трасето преди защитата!

 • За всички промени и дейности по електроинсталацията, ние ще съставим проект на новите трасета.
 • Ако желаете може да Ви се изготви, разбираем чертеж за Вас, като поискате предварително от електротехника.

Повече за нашите Ел. услуги можете да прочетете в меню Електроуслуги
или вижте накратко:

 • Изграждаме нови електроинсталации по новите стандарти!
 • Ремонтираме и отстраняваме проблеми при старите електроинсталации (ел инсталации).
 • Монтираме и извършваме ремонт на Ел Табла, осветителни тела, контакти, ключове ( прекъсвачи ), спотове, полилеи, рекламни табели и други. Вижте цени.
 • Извеждане на нови изводи, за кухни и осветление, при вграждането на нови електрически уреди!
 • Смяна на инсталация в къщи или апартаменти не зависимо дали е “панелка” или тухла. Примерна цена вижте тук.
 • Преместване на съществуващи контакти или ключове.
 • Откриване на проблемни кабели или кражба на електроенергия
 • Свързване на всички видове електроуреди.

– С три думи: Всички Електрически Услуги.

Забележка: Ние не правим ремонт на електроуреди, например като перални, хладилници, печки, фурни, абсорбатори …

Нашата фирма е съсредоточена единствено в изграждането на електроинсталациите и монтажа на цялата електроапаратура, нужна за нормална работа на електроуредите, по-точно в електрообзавеждането и електрооборудването на апартаменти, жилищни сгради, кооперации, вили, офиси, заведения, цехове, и други! Ние не можем да кажем, че извършваме всякакви ел. услуги по домовете, защото Не извършваме ремонти на електроуреди!

Денонощно Електротехник Варна - ел техник Варна електроинсталации

Ел услугите (“електричарски” услуги), които предлагаме са предимно за град Варна, но е възможно да Ви посетим и извън града. Ще имате възможност, да разговаряте по телефона с действащият ел.техник който ще Ви посети.

Наблюдения в обществото

Какво значи думата Майстор?

Специалност Майстор, има, но в други свери на занаятчийството! Майстор електротехник, може да е вашия съсед, роднина и т.н., но Не и високо квалифициран електротехник!

Пишем това поради повиквания от наши клиенти, за да поправим свършената работа от техния “майстор” електротехник. Общоприето е когато клиента извика човек, който да свърши някоя работа в дома му, той да го наричат “Майстор”. Това обръщение се използва когато изпратим електротехник по домовете.

За уеб страницата и интернет обществото:

Тази страница се нарича Електротехник Варна, за да стане ясно, че нашите ел.техници – специалисти са от гр.Варна и работят предимно в града!

Но както споменахме по-горе, ние можем да ви посетим и извън града. Моля свържете се с нас, за да разберете в кой ден и час, ще можем да дойдем и колко ще ви струва посещението!

Забелязали сме в интернет обществото, че хората търсят добър електротехник! Можем да напишем в тази връзка единствено, че добрия електротехник е професионалния.

Електротехници, които имат натрупан стаж в областта и са високо квалифицирани! Професионалния техник трябва да разполага със специализирани уреди, за измерване и диагностика на електроинсталациите! Да може да разчита електрически схеми, да знае теоретичната електротехника. Да се е сблъскал с теория и практика! Прочетете също и в нашият блог, как да различавате добрият електротехник – Качествен електротехник

Име на фирмата:

“Електроуслуги Варна” ЕООД

Гр.Варна
Телефон: 0899108651, 0877108650
Управител: Димитър Станчев

Любопитно / Образователно:

Електрически прекъсвач, Електробезопасност, Мълниезащита, Пад на напрежение, Късо съединение, заземление и много друга информация, свързана с електричеството в

Категория: Електротехника от Уикипедия, свободната енциклопедия