Проектиране на сгради

Създаване на чертежи

Предлагаме проектиране на слаботокови и силнотокови мрежи за жилищни сгради и промишлено предназначение, сгради с обществен достъп като заведения хотели и др.

По договаряне е възможно проектиране за сгради І и ІІ втора категория.
КИП и А (Контролно Измервателни Прибори и Автоматизация).