Електроинсталации – Монтаж и ремонт
Ел услуги по домовете и в сгради

Денонощни Ел. услуги във Варна от квалифициран Ел. техник

Ел услуги Варна изгражда и ремонтира електроинсталациите

Електроинсталации – Ремонт и Поддръжка – Ел услуги по домовете

Ел. услуги Варна качествено изграждане и ремонт по домовете или в сгради

 • Качествено изграждане на силова електроинсталация.
 • Ремонт от квалифициран ел. техник на стара ел.инсталация с новите изисквания.
 • Изграждане на мълниезащитни и заземителни ел.инсталации.
 • Изграждане на слаботокова електроинсталация, ремонт на стари ел.инсталации.
 • Подмяна (смяна), ремонт на стари ел.табла, с новите стандарти.
 • Откриване на “замазани” или не изкарани проводници (кабели) под мазилка или бетон. Очертаване трасето на кабелите по стени, таван, под.
 • Откриване на къси съединения в електрическата инсталация.
 • Откриване на местоположението за прекъснати или повредени кабели/проводници до 5км не зависимо дълбочина или дължина на трасето, под земята или положени във вода, като например преминаващи през река, езеро…
 • Откриване кражба на ток
 • Диагностика, обследване и измерване на електрическите инсталации във всички жилищни или офис сгради със специализирани и сертифицирани уреди.
 • Измерване на електрическата инсталация преди и след строителен ремонт. Откриване на бъдещи проблеми.
 • Мониторинг – записване на напрежението в период от 24 часа за пад и пик в електроинсталацията.
 • Монтаж на ключове, контакти, осветителни тела, бойлерни табла (външен ключ за бойлер – ключ в коридора), апартаментни табла и други.
 • Ремонт от квалифициран ел. техник на осветителни тела: Луминесцентни лампи, лед (LED) прожектори, лед ленти и др.
 • Подмяна (смяна) на луминесцентни “пури” с лед (LED) “пури”.
 • Ремонт на стълбищно осветление с гаранция 24м. при смяна с нов стълбищен автомат, избран от нас.
 • Осветяване на мебели – кухни, плотове, шкафове и други.
 • Монтаж на лед (LED) осветление.
 • Монтаж и проекти на дълги участъци от лед (LED) ленти, над 10 метра!
 • Подмяна на въздушни захранващи проводници-линии, тип рекордоман с новите усукани проводници.
 • Монтаж на контролни измервателни прибори ( контролни електромери ) директни и индиректни с токови трансформатори.
 • Изграждане на смарт жилища или индивидуални решения.
Всички измервания се извършват със специализирана техника от квалифициран електротехник.
Всички монтажни дейности се извършват от електротехник с четвърта квалификационна група и опит в сферата, повече от 10 години.
Ел. услуги Варна - електрически услуги от квалифициран ел. техник

Ел. услуги Варна – Поддръжка електроинсталации и системи:

 • Силови и слаботокови електроинсталации в сгради
 • Осветителни ел.инсталации
 • Поливни системи
 • Парково осветление
 • Стълбищни осветления в сгради и фамилни къщи.
 • Звънчеви и домофонни системи – Betamark, Vizit, Audio и други
 • Видео наблюдение и контрол на достъп
 • Интернет мрежи
 • Инсталиране на смарт устройства

Добавяне на нови функции

Индивидуални решения, предлагани от Ел услуги Варна, за автоматизации за различни цели, в бита или промишлени дейности, в производство или услуги.

Ел услуги Варна – безопасност и спестяване на електроенергия:

 • Автоматично изключване на осветление, бойлери, контакти, … при напускане на жилището.
 • Изключване на бойлера, при влизане в банята. Контрол на бойлера за включване само през вечерта, при необходимост през деня.
 • Добавяне на Катоден отводител ( защита от мълнии – защита от силно пренапрежение ) Ел.инсталацията трябва да има заземителен проводник!
 • Добавяне на Дефектнотокова защита ДТЗ ( защита за предпазване на човека от токов удар, при не изправен уред ) Ел.инсталацията трябва да има заземителен проводник до уредите!
 • Добавяне на контролни измервателни релета, следящи фазите и нулата. Защити на монофазни и трифазни електромотори.
 • Монтиране в електрическото табло, защита от пренапрежение и при необходимост при ниско напрежение, тоест под 170v и над 270v защитата изключва, уредите които са уязвими.
 • Защита против краткотрайно изключване на тока! Някои хора го наричат токов удар!

Доказана марка за инструменти, използвана от нас Knipex

За удобство:

 • Автоматично вкл. или изкл. на осветление.
 • Поставяне на допълнителни ключове без кабел до ключа и други.
 • Пълна автоматизация и контрол от компютър или смартфон, на всеки един контакт и/или осветление!
 • Край на проблемите с прекъснати кабели на девиаторните ключове.
 • В миналите години имаше проблеми когато дадена инсталация или е объркана или има прекъснат кабел, от ключ до ключ. Най оптималния начин за работа е ако от единият ключ е включено то, от същия трябва да се изключи и съответно е много не удобно ако трябва да се върви на тъмно, само и само да угасите или светнете лампата.
 • Проблема можеше да се разреши или с прекарване на външен кабел от ключ до ключ или да се изкъртва и полага нов кабел. И двата случая не са приятни.  Още повече че, ако няма никаква връзка между двата ключа, става много по сложно.
 • Решението в днешни дни е със смарт устройства.
 • Според ситуацията която имате, стига да светва осветлението, може да се постави едно смарт устройство в осветителното тяло и да се използват наличните кабели. Ако няма възможност за използване на инсталацията поради напълно прекъснати кабели, може на мястото на старите ключове да се монтират смарт ключове на батерия или ключове със собствено захранване (кинетични ключове) на които не са им нужни батерии. Дори може да се монтират и нови ключове, на нови места където пожелаете.
 • Свържете се с нас, за да обсъдим какво желаете или да разрешим проблема без да се прекарват допълнителни кабели.

За повече информация, относно Ел. услуги Варна, които не са описани, моля свържете се с нас.

За нас качеството, е от съществено значение!